Obituaries

Billy Ray Allen

August 21, 1935 - September 26, 2019

Donald Bowles "Boe" McCorkle, Sr.

December 9, 1943 - September 24, 2019

Peggy Gooch Poole

February 26, 1940 - September 21, 2019

Melvin Floyd Durham

August 11, 1941 - September 21, 2019

Donald Reese Harp

October 15, 1937 - September 19, 2019

Stephen McIntosh Hite

October 17, 1939 - September 16, 2019

Marvin Randolph Pring, Jr.

March 31, 1936 - September 16, 2019

Larry Ingram

May 25, 1960 - September 15, 2019

Jessica Rae Huffman

June 14, 1986 - September 13, 2019

Rebecca "Becca" Hayes Duncan

October 10, 1950 - September 12, 2019